Projekt Pravdazazdi nepředstavuje žádnou organizaci. Jeho hlavním smyslem je poukázat na tragickou situaci zvířat, informovat o ní veřejnost, nabídnout řešení a motivovat především k samostatné aktivitě všechny ty, kteří nechtějí jen nečinně přihlížet.

Každý může svým jednáním změnit život druhých a to jestli k horšímu či lepšímu si volí sám. Je na každém, jestli se rozhodne ubližovat a vykořisťovat, zneužívat, plýtvat a jen brát a ničit, nebo se alespoň pokusit něco změnit.
Nikdy není pozdě, začít je možné kdykoliv, nebo právě teď...


Veškeré získané materiály pzz jsou volně ke stažení a použití ve prospěch zvířat.„Jediná věc nezbytná k triumfu zla, je nečinnost dobra“


Edmud Burke